Iterator

Iterators ไม่ใช่ความคิดดั้งเดิมของ ruby แต่ปกติ Iterators นั้นนิยมใช้ใน Object-oriented อยู่แล้ว ในภาษา Lisp ก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คำเรียกว่า Iterators เนื่องจาก Iterator เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นกันจึจำเป็นต้องอธิบายลงในรายละเอียด คำว่า Iterator หมายความว่าเป็นการทำซ้ำหลายครั้ง เมื่อเราต้องการจะเขียน code ที่เกี่ยวกับ Iterator บนภาษา C เราต้องใช้ for หรือ while

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:19
1 comment

Control structures

ในหัวข้อนี้จะลงไปที่ control structures Case ปกติการใช้ case นั้นจะใช้ในกรณีที่มีการเรียงลำดับของเงื่อนไข case ใน ruby เทียบได้กับ switch ในภาษา C และ Java แต่มีข้อดีและแตกต่างกว่า

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:13
0 comments

Simple Example (2)

หลังจากที่ได้ศึกษาการเขียน ruby มาพอสมควรแล้ว ลองมาดู code ที่เคยเขียนกันไปว่าแต่ละบรรทัดมีความหมายอย่างไร และมีเทคนิคหรือลูกเล่นอะไรบ้างในการนำไปใช้ รวมถึงการใช้ control statement ทั้งหลาย

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:10
0 comments

Array

การสร้าง array สามารถทำได้โดยการใส่ วงเล็บสี่เหลี่ยม ([ ]) ไว้ท้ายตัวแปรที่ต้องการจะสร้างเป็น array และทำการแยกค่าโดยการใส่ , คั่นเอาไว้ และยังมีได้หลาย object type อีกด้ว

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:07
0 comments

Regular Expressions

การใช้งาน string ที่มีประสิทธิภาพของ Ruby ยังไม่จบเพียงเท่านั้น Ruby ยังมีความสามารถในการทำงานของ pattern ด้วยการใช้ความหมายพิเศษ โดยมี:


[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:03
0 comments

Strings

หลังจากที่พอจะเริ่มทำความเข้าใจกับ ruby ได้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องมาเริ่มต่อกันที่ Strings ซึ่งเป็นส่วนที่แทบจะทุกภาษาใช้งานกัน เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับ text
Ruby นั้นทำงานกับ strings ไม่ต่างจากการทำงานกับตัวเลข. string จะอยู่ในเครื่องหมาย double-quoted ("...") หรือ single-quoted ('...')


[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:59
0 comments

Simple Example

อย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะครับ ถ้ายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรก็ยังไม่ต้องตกใจ เรามาเริ่มดู code ที่แสนจะง่ายกันคือการคำนวน factorial ซึ่งความหมายทางคณิตศาสตร์คือ
n! = 1 when n=0, otherwise
n! = n * (n-1)
หรือ n! จะมีค่าเป็น 1 ต่อเมื่อ n มีค่าเป็นศูนย์แล้ว แต่ถ้าไม่ใช่ n! จะมีค่าเป็น n * (n-1) ซึ่งเมื่อทำการแปลงความหมายออกมาเป็น programming แล้วจะเขียนได้เป็นภาษา ruby ได้ดังนี้

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:56
0 comments

Get Start Ruby

ก่อนที่จะเริ่มการใช้งาน ruby ควรจะมี software ติดตั้งไว้ก่อนแล้วซึ่งหาได้จาก http://www.ruby-lang.org  มีทั้งที่เป็น source มา compile เองและ binary สำหรับ *nix และ windows ให้เลือกใช้งาน แต่ที่จะกล่าวจะเน้นตัวอย่างของ *nix เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการติดตั้งอาจจะต้องให้ administrator เป็นคนติดตั้งให้หรือถ้าสามารถทำการติดตั้งลงบนเนื้อที่ส่วนตัวโดยไม่กระทบก ารทำงานส่วนอื่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ก่อนอื่นหลังจากที่ทำการติดตั้ง ruby เรียบร้อยแล้ว การทำการตรวจสอบ version ของ ruby นั้นสามารถทำผ่าน shell ได้ทันทีโดยเรียนคำสั่ง

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:53
0 comments

what is ruby?

Ruby เป็นภาษาเชิงวัตถุที่ง่ายมากภาษาหนึ่ง มันอาจจะดูเหมือนยากที่จะเข้าใจในตอนแรกแต่เมื่อคุณได้ลองสัมผัสแล้วจะรู้ว่ า Ruby นั้นถูกออกแบบมาให้เขียนและอ่านได้ง่ายนอกจากที่กล่าวมาแล้ว Ruby ยังเป็น interpreted scripting language ที่ง่ายและเร็วทั้งในการพัฒนาและใช้งาน แล้วมันหมายความอย่างไรแล้วทำไมถึงได้กล่าวอย่างนี้
[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:48
0 comments

RSS