Iterator

Iterators ไม่ใช่ความคิดดั้งเดิมของ ruby แต่ปกติ Iterators นั้นนิยมใช้ใน Object-oriented อยู่แล้ว ในภาษา Lisp ก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คำเรียกว่า Iterators เนื่องจาก Iterator เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นกันจึจำเป็นต้องอธิบายลงในรายละเอียด คำว่า Iterator หมายความว่าเป็นการทำซ้ำหลายครั้ง เมื่อเราต้องการจะเขียน code ที่เกี่ยวกับ Iterator บนภาษา C เราต้องใช้ for หรือ while

Published on Tue, 25 Jul 2006 16:19
1 comment

Control structures

ในหัวข้อนี้จะลงไปที่ control structures Case ปกติการใช้ case นั้นจะใช้ในกรณีที่มีการเรียงลำดับของเงื่อนไข case ใน ruby เทียบได้กับ switch ในภาษา C และ Java แต่มีข้อดีและแตกต่างกว่า

Published on Tue, 25 Jul 2006 16:13
0 comments

Simple Example (2)

หลังจากที่ได้ศึกษาการเขียน ruby มาพอสมควรแล้ว ลองมาดู code ที่เคยเขียนกันไปว่าแต่ละบรรทัดมีความหมายอย่างไร และมีเทคนิคหรือลูกเล่นอะไรบ้างในการนำไปใช้ รวมถึงการใช้ control statement ทั้งหลาย

Published on Tue, 25 Jul 2006 16:10
0 comments

Array

การสร้าง array สามารถทำได้โดยการใส่ วงเล็บสี่เหลี่ยม ([ ]) ไว้ท้ายตัวแปรที่ต้องการจะสร้างเป็น array และทำการแยกค่าโดยการใส่ , คั่นเอาไว้ และยังมีได้หลาย object type อีกด้ว

Published on Tue, 25 Jul 2006 16:07
0 comments

Regular Expressions

การใช้งาน string ที่มีประสิทธิภาพของ Ruby ยังไม่จบเพียงเท่านั้น Ruby ยังมีความสามารถในการทำงานของ pattern ด้วยการใช้ความหมายพิเศษ โดยมี:


Published on Tue, 25 Jul 2006 16:03
0 comments

Strings

หลังจากที่พอจะเริ่มทำความเข้าใจกับ ruby ได้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องมาเริ่มต่อกันที่ Strings ซึ่งเป็นส่วนที่แทบจะทุกภาษาใช้งานกัน เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับ text
Ruby นั้นทำงานกับ strings ไม่ต่างจากการทำงานกับตัวเลข. string จะอยู่ในเครื่องหมาย double-quoted ("...") หรือ single-quoted ('...')


Published on Tue, 25 Jul 2006 15:59
0 comments

Simple Example

อย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะครับ ถ้ายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรก็ยังไม่ต้องตกใจ เรามาเริ่มดู code ที่แสนจะง่ายกันคือการคำนวน factorial ซึ่งความหมายทางคณิตศาสตร์คือ
n! = 1 when n=0, otherwise
n! = n * (n-1)
หรือ n! จะมีค่าเป็น 1 ต่อเมื่อ n มีค่าเป็นศูนย์แล้ว แต่ถ้าไม่ใช่ n! จะมีค่าเป็น n * (n-1) ซึ่งเมื่อทำการแปลงความหมายออกมาเป็น programming แล้วจะเขียนได้เป็นภาษา ruby ได้ดังนี้

Published on Tue, 25 Jul 2006 15:56
0 comments

Get Start Ruby

ก่อนที่จะเริ่มการใช้งาน ruby ควรจะมี software ติดตั้งไว้ก่อนแล้วซึ่งหาได้จาก http://www.ruby-lang.org  มีทั้งที่เป็น source มา compile เองและ binary สำหรับ *nix และ windows ให้เลือกใช้งาน แต่ที่จะกล่าวจะเน้นตัวอย่างของ *nix เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการติดตั้งอาจจะต้องให้ administrator เป็นคนติดตั้งให้หรือถ้าสามารถทำการติดตั้งลงบนเนื้อที่ส่วนตัวโดยไม่กระทบก ารทำงานส่วนอื่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ก่อนอื่นหลังจากที่ทำการติดตั้ง ruby เรียบร้อยแล้ว การทำการตรวจสอบ version ของ ruby นั้นสามารถทำผ่าน shell ได้ทันทีโดยเรียนคำสั่ง

Published on Tue, 25 Jul 2006 15:53
0 comments

what is ruby?

Ruby เป็นภาษาเชิงวัตถุที่ง่ายมากภาษาหนึ่ง มันอาจจะดูเหมือนยากที่จะเข้าใจในตอนแรกแต่เมื่อคุณได้ลองสัมผัสแล้วจะรู้ว่ า Ruby นั้นถูกออกแบบมาให้เขียนและอ่านได้ง่ายนอกจากที่กล่าวมาแล้ว Ruby ยังเป็น interpreted scripting language ที่ง่ายและเร็วทั้งในการพัฒนาและใช้งาน แล้วมันหมายความอย่างไรแล้วทำไมถึงได้กล่าวอย่างนี้
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:48
0 comments

Welcome Back

ในที่สุดก็กลับมาได้ โดยใช้ typo เขียนด้วย ruby on rails ซะด้วย

เนื่องจาก mambo ตัวเก่าามันโดน hack มาวาง eggdrop bot ของ irc อ่ะ

User ที่เคยลงทะเบียนไว้เด๋วจะ mail ไปบอกว่าเรากลับมาแล้วพร้อมกับบทความเก่าๆ และอยากเขียนใหม่ด้วย

Published on Mon, 24 Jul 2006 14:45
0 comments

RSS